logo

Schoolraad

Schoolraad

Wat doet de schoolraad?

 Alle bevoegdheden van de schoolraad opnoemen zou ons te ver leiden. Algemeen kunnen we zeggen dat de schoolraad vooral een adviserende en overleggende bevoegdheid heeft. In eerste instantie wordt overlegd en geadviseerd aan de directie van de eigen school. Dit kan gaan van personeelsaangelegenheden en het schoolreglement, welzijn en veiligheid op de school, infrastructuurwerken, schoolwerkplan tot een ondersteunende rol naar de school toe.

Concreet komt de schoolraad ongeveer drie keer per jaar samen.

Besproken punten komen in een verslag dat ten inzage voor alle betrokkenen op school ligt.

Wie zit er in de schoolraad?

De schoolraad bestaat uit leden van alle actoren die het beleid van de school uitmaken:

 • de ouders
 • de lokale gemeenschap
 • het personeel
 • de directeur woont de vergaderingen bij en heeft een informerende stem

De leden van de schoolraad worden vanuit de verschillende raden aangeduid.

 De schoolraad van Klein Klein Kleuterke bestaat uit

 • ouders:
  • Nele de Bisschop
  • Cathy Kevelaerts
 • lokale gemeenschap:
  • Guy Timmermans
  • Sonia Vandendriessche
 • personeel:
  • Lien Van Der Biest
  • Evi De Backer
 • directeur:
  • Els De Backer

U kan de schoolraad contacteren via dit e-mailadres: schoolraad@kleinkleinkleuterke.be

Info ivm de schoolraad komt hier…