logo

Dilbeek vraagt je mening!

Denk mee over het meerjarenplan

Klik hier!

Meerjarenplan??? Elk lokaal bestuur maakt in het eerste jaar van de nieuwe legislatuur een meerjarenplan voor de volgende 6 jaar. Daarin staat wat het bestuur wil realiseren en welke budgetten daar tegenover staan. Vóór dit meerjarenplan afgewerkt wordt en door de gemeenteraad en OCMW-raad wordt goedgekeurd, willen we jullie horen! We vinden het belangrijk dat jullie – onze burgers – mee in dialoog gaan over waarvan we in de komende jaren werk moeten maken. Laat ons via deze enquête weten wat belangrijk is voor jezelf, jouw wijk, jouw vereniging, … We peilen naar wat volgens jou de troeven zijn van Dilbeek en naar wat beter kan. We willen ook graag weten of je in de komende legislatuur zélf wil meewerken aan een beter Dilbeek.

Meedoen duurt ongeveer 10 minuten.

Geef je mening. Klik hier!

Comments are closed.
Categorieën