logo

Schooluren

Schooluren (voormiddag)

9u00 - 10u40

Les

10u40 - 10u55

Speeltijd

10u55 - 11u55

Les

11u55 - 12u55

Middagpauze

Schooluren (namiddag)

12u55 - 14u30

Les

14u35 - 14u50

Speeltijd

14u50 - 15u40

Les

Praktisch

Gelieve deze uurregeling te respecteren: enerzijds door uw kind tijdig aanwezig te laten zijnen anderzijds door het niet eerder dan het opgegeven uur af te halen.

De leerkracht die toezicht heeft komt ze begroeten en helpt ze verder. De kleuters worden tot aan de schooldeur onder het afdak gebracht.

Voor de instapklas en eerste kleuterklas mogen de ouders hun kleuter begeleiden tot in de zaal. De kleuters van de 2de en 3de kleuterklas plaatsen hun boekentassen op de boekentaskar van de klas. Deze kar staat in de zaal.

Alle kleuters groeien op die manier naar zelfstandigheid.

Ochtendopvang

Er een samenwerkingscontract afgesloten met Infano voor wat betreft de opvang op onze school. De kleuters worden opgevangen vanaf 7 uur op onze school tot 8u45. Vanaf 8u45 is de school verantwoordelijk voor de opvang. Klik hieronder om de ‘Infobrochure schoolopvang Dilbeek Infano vzw’ te downloaden.

Avondopvang

De opvang begint om 15u55 in de school en duurt tot 18 u. Vanaf 15u40 tot 15u55 is de school verantwoordelijk voor de opvang. Gelieve deze uren te respecteren a.u.b. Klik hieronder om de ‘Infobrochure schoolopvang Dilbeek Infano vzw’ te downloaden.