logo

Met droefheid melden we…

De tuin van onze dromen
was nog maar pas omheind
langs elke kant, langs elke boord
(geluk kon dan niet gaan lopen)
maar ik was de hemelpoort vergeten:
die stond nog open.
(van Werner Storms)

Het is met groot verdriet dat wij u het plotse overlijden moeten melden van meester Kenny Deliens, kleuteronderwijzer in onze school. Zijn heengaan laat ons verweesd achter.

Wat zullen wij hem missen: zijn groot hart voor dier en natuur, zijn gastronomische verwenmomentjes voor kleuters en collega’s, zijn informaticakennis, zijn rechtlijnigheid en duidelijkheid…

Wij blijven dankbaar voor wie meester Kenny voor ons was: een fijne, enthousiaste collega met een groot hart voor onze kleuters. Wij zullen koesteren wat hij voor ons achterliet in de school, in zijn loopbaan die veel te vroeg werd afgebroken.

Meester Kenny, dit is geen afscheid. Jij blijft voor altijd bij ons.
Aan je partner, je ouders en je familie bieden wij ons diep medeleven aan.

De directie en de collega’s van Klein Klein Kleuterke
Het schoolbestuur van vzw Crescendo Samen Groeien.

Comments are closed.
Categorieën